Lidmaatschap en contributie


Lid worden

Als je interesse hebt om lid te worden, neem even contact met ons op. We spreken dan af in ons zwembad of bij een gratis introductieduik in ons zwembad. Indien je al een duikbrevet hebt van een andere organisatie, dan schalen we je op een vergelijkbaar niveau in. We zijn als vereniging flexibel als je oefeningen wilt herhalen en we hebben daarvoor voldoende instructeur vrijwilligers. We bieden veel duikopleidingen en specialisaties, vraag er naar!

Mocht je besluiten lid te worden dan is het lidmaatschap 175 euro per jaar plus de éénmalige inschrijfkosten. Voor dit lidmaatschap kun je opleidingen en specialisaties volgen; een cursusboek dient daarbij apart aangeschaft te worden. Voor de nieuwe leden die starten met de 1-sters opleiding stelt OVDiemen optioneel een perslucht set ter beschikking. Daar moet wel een borgsom van 50 euro voor worden betaald. Bij het inschrijfgeld voor het lidmaatschap hoort het NOB startpakket. Ieder lid ontvangt het tijdschrift van de NOB “Onderwatersport”.

Leden hebben toegang op dinsdagavond tot ons zwembad.
Omdat er veel families lid zijn hebben we aparte afspraken voor meerdere leden van hetzelfde gezin.

Wil je onze vereniging op een andere wijze steunen, dan kun je donateur worden. Neem daarvoor contact op met het bestuur.

Lidmaatschap en contributie

Onze gezellige vereniging werkt met vrijwilligers en iedereen kan wel wat vinden om te doen. Het varieert van (assisteren bij) het geven van lessen, het organiseren van een activiteit, het vullen van duikflessen tot een bestuursfunctie. Om de kosten zoals het zwembad, de duikbond, flesvullingen, materiaalonderhoud en keuringen te dekken vragen we contributie aan de leden. Hiervoor kunnen leden gebruik maken van de opleidingen, zwembad, activiteiten, het Onderwatersport tijdschrift, verzekeringen en dergelijke zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

Op de Algemene Leden Vergadering(ALV) worden diverse bedragen vastgesteld. Voor 2023 betreft dit de volgende bedragen voor de éénmalige inschrijving als lid.

InschrijvingKosten
Inschrijving NOB en OVD van nieuw lid€ 15
overschrijving NOB lidmaatschap€ 15

Contributie bedragen zijn per jaar en dienen voor 15 december voldaan te zijn. In onderstaande tabel staan de bedragen voor 2024 (en voor nieuwe leden die in 2023 instromen).

LidmaatschapJaarcontributie
Lid (1e gezinslid)€ 175,00
2e gezinslid (of neer)€ 120,00
Slapend lid € 80,00
NOB lidmaatschap € 55,80

Voor de beginnende duikers bieden we de mogelijkheid om tijdens de 1* duiker opleiding tegen het betalen van een borgsom apparatuur te lenen.

OpleidingKosten
Introductieduik ** € 15
1* Opleiding exclusief borg materiaal€ 220
2* Opleiding€ 140
3* Opleiding€ 140
** In minderring gebracht bij lidmaadschap
MateriaalKosten
Borgsom trimvest, fles en automatenset **€ 50
OV Diemen kledingOp aanvraag
** Alleen voor 1* opleiding

Aan bovenstaande opsommingen kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van wijziging of twijfel van de OVDiemen kosten zijn de officiële prijslijsten van de penningmeester van toepassing. Je kunt alleen per jaar betalen, vooraf. Een contributie betaling vind plaats voor een heel jaar en loopt van Januari tot Januari. Opzeggingen moeten voor 1 December plaatsvinden anders zal de contributie voor het komende jaar in rekening gebracht worden.

Op het moment van de ALV wordt het contributiebedrag voor het volgende jaar vastgesteld.

In het Huishoudelijk Reglement van de OVDiemen staat vermeld welke soorten lidmaatschap de vereniging kent.