Cursus 4 *


Cursus 4 *-Duiker / Master Scuba Diver

De cursus 4 *-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Master Scuba Diver. Dit is een internationaal bekende benaming. Voor het 4*-duikbrevet is geen aparte opleiding. Het is een verzameling van specialisaties en duikervaring en is bedoeld voor duikers die zich in hun hobby willen verdiepen. Het brevet is niet nodig om een instructeursopleiding te kunnen volgen.

De “brevetverklaring 250 gelogde duiken” moet je laten aftekenen door een 2* instructeur of Instructeur-trainer.cursus 4 *

Voorwaarden

  1. minimaal een 3*- NOB duikbrevet (of gelijkwaardig) hebben
  2. lid zijn of worden van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).
  3. 6 geregistreerde NOB- specialisaties hebben gevolgd en 250 gelogde duiken
  4. De kosten voor een 4* brevetcard bedragen € 20.–. Dit bedrag dien je over te maken op rekeningnummer 2304157 t.n.v. NOB Bondsartikelen o.v.v. relatienummer en gewenst brevet.