Cursus 3 *


Cursus 3 *-Duiker / Divemaster

NOB CMAS 3* / Dive Master is een leergang van verdieping. Het NOB CMAS 3* brevet is een internationaal erkend brevet en is gelijkgeschakeld met bijvoorbeeld PADI Dive Master. Met het CMAS NOB 3* brevet kan je een passende vervolgopleiding ook bij een andere organisatie volgen zonder dat je moet herhalen.
Binnen de 3 ster opleiding worden de puntjes op de i gezet en de achtergronden van wat je tot nu toe als vaste gegevens hebt aangenomen verduidelijkt. Je wordt opgeleid als ‘begeleidend duiker’. Je leert je hoe je duikers in opleiding kan begeleiden door duiktechnieken met hen te oefenen. Tenslotte worden je recente inzichten in de decompressietheorie aangeboden.

De opleiding bestaat uit:cursus 3 *

* theorielessen
* zwembadlessen
* buitenwaterlessen bestaande uit:
*begeleidende duiken: één keer stilstaand water overdag en één keer nacht of getijdewater (duikplan en leiden)
*duik coördinator (plannen clubduik en coördinatie)
*Decompressieduiken: oefenen van deco-opstijgingen vanaf 20 meter met oplaten boei op diverse dieptes.
Cursusboek
mogelijkheid tot deelname aan conditietraining en de duiktrainingen.
Start en duur

De zwembadlessen en theorielessen worden jaarlijks in overleg met de cursist ingepland.

Voorwaarden

minimaal 18 jaar zijn
duikend lid zijn of worden van onze vereniging OV Diemen.
Je moet een CMAS 2* brevet hebben of gelijkwaardig (bijvoorbeeld PADI Advanced diver)
voorwaarde voor aanvraag van het brevet is dat je ook de specialisatie redden in bezit moet hebben.
Je moet je eigen materiaal hebben of huren
lid zijn of worden van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Hier zullen wij voor zorgen.
duikmedisch goedgekeurd zijn.
Bij aanvraag van het brevet minimaal 60 duiken hebben gemaakt.

+ contributie van OV Diemen als duikend lid en het lidmaatschap van de NOB,
+ aanschaf of huur eigen materiaal.
+kosten voor duikmedische keuring

De prijs van deze cursus is € 140,- inclusief specialisatie redden